Business Impact Analysis (BIA) Analýza dopadů

Díky analýze dopadů dokážete s předstihem reagovat na nepříjemné eventuality, které hrozí a zajistit včas náhradní řešení.

Proč analýzu dopadů od DCIT?

  1. Ucelená kontrola interních procesů
  2. Identifikace hrozeb
  3. Příprava krizových scénářů
  4. Optimalizace nákladů
  5. Realizace ochranných opatření

 

Součástí procesu analýzy dopadů jsou tyto činnosti:

  • identifikace a ohodnocení obchodních procesů a jejich závislost na technologiích,
  • stanovení maximálních akceptovatelných časů výpadku obchodních procesů,
  • identifikace velikosti dopadů výpadků na chod společnosti,
  • doporučení k nápravě včetně návrhu opatření.