Business Impact Analysis (BIA) Analýza dopadů

Díky analýze dopadů dokážete s předstihem reagovat na nepříjemné eventuality, které hrozí a zajistit včas náhradní řešení.

Přínosy

  1. Ucelená kontrola interních procesů

  2. Identifikace hrozeb

  3. Příprava krizových scénářů

  4. Optimalizace nákladů

  5. Realizace ochranných opatření

Průběh analýzy

  • identifikace a ohodnocení obchodních procesů a jejich závislost na technologiích,

  • stanovení maximálních akceptovatelných časů výpadku obchodních procesů,

  • identifikace velikosti dopadů výpadků na chod společnosti,

  • doporučení k nápravě včetně návrhu opatření.

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem