Analýza rizik

Proč je potřebná analýza rizik od DCIT?

 1. Prevence a identifikace hrozeb
 2. Ochrana produktů a služeb
 3. Optimalizace nutných nákladů
 4. Podklad pro manažerská rozhodnutí při řízení rizik
 5. Návrh a implementace k odstranění nedostatků

 

Součástí procesu analýzy rizik od DCIT je:

 • vytvoření modelu aktiv společnosti,
 • analýza stávajících ochranných opatření a určení zranitelností, 
 • identifikace relevantních hrozeb,
 • stanovení míry rizika z pohledu narušení důvěrnosti, integrity a dostupnosti,
 • doporučení k nápravě.

Metody a postupy vycházejí z mezinárodních norem:

 • Český právní řád (např. zákon 101/2000Sb. o ochraně os. údajů).
 • ISO/IEC 27001.
 • ISO/IEC 27002.