Analýza rizik

Přínosy

 1. Prevence a identifikace hrozeb

 2. Ochrana produktů a služeb

 3. Optimalizace nutných nákladů

 4. Podklad pro manažerská rozhodnutí při řízení rizik

 5. Návrh a implementace k odstranění nedostatků

Průběh analýzy

 • vytvoření modelu aktiv společnosti,

 • analýza stávajících ochranných opatření a určení zranitelností,

 • identifikace relevantních hrozeb,

 • stanovení míry rizika z pohledu narušení důvěrnosti, integrity a dostupnosti,

 • doporučení k nápravě.

Metody a postupy vycházejí z mezinárodních norem:

 • Český právní řád (např. zákon 101/2000Sb. o ochraně os. údajů).

 • ISO/IEC 27001.

 • ISO/IEC 27002.

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem