Bezpečnostní audit Microsoft SQL

Audit databázového serveru Microsoft SQL Serveru nabízíme jako rozšíření k auditu nastavení serverů na platformě MS Windows.

Přínosy

  1. Nastavení bezpečnosti provozovaných MS SQL databází

  2. Zhodnocení úrovně zabezpečení dat

  3. Identifikace slabin MS SQL databází

  4. Konkrétní opatření pro jejich řešení

Platformy, pro které můžeme detailní audit konfigurace nabídnout:

  • Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008.

  • Podporujeme 32-bitové i 64-bitové varianty.

Provedení auditu vyžaduje krátké šetření přímo na hodnoceném serveru. Toto šetření je prováděno za asistence databázového správce pod privilegovaným účtem. Vlastní zpracování auditu probíhá následně mimo sídlo zákazníka.

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem