Bezpečnostní audit Microsoft Windows

Přínosy

  1. Zabezpečení serverů a stanic

  2. Zajištění slabin v zabezpečení

  3. Omezení potencionálních útoků

  4. Aplikace odborných doporučení

Bezpečnostní audit je z naší strany dokumentován tak, aby mohl být v budoucnu rozvíjen vlastními silami zákazníka bez přímé účasti externích konzultantů. Provedení auditu vyžaduje krátké šetření přímo na hodnoceném serveru. Vlastní zpracování auditu probíhá následně mimo sídlo zákazníka.

V případě speciálních požadavků zákazníka jsme schopni rozsah šetření a hloubku auditu přizpůsobit.

Platformy, pro které audit nabízíme:

  • Microsoft Windows 2000, 2003, 2008, XP, Vista, Windows 7.

  • Podporujeme 32-bitové i 64-bitové platformy (AMD64 i IA64).

  • V případě doménových kontrolérů provádíme bezpečnostní audit v širším kontextu celé Active Directory.

  • U pracovních stanic hodnotíme některé specifické aspekty související s end user security.

Rozsah auditu

Konfigurační audit nastavení bezpečnosti MS Windows obvykle zahrnuje následující oblasti:

IDOblast
1.HW Platform and OS Basic Info
2.OS hotfixes and patches, automatic update settings
3.Automatic update configuration
4.Installed Software
5.Excessive or Problematic system services
6.Access Rights – Services and Drivers
7.Other Automatically Launched Programs
8.Password Parameters and Account Policy
9.Security Parameters
10.System Logs
11.Security Privileges Configuration
12.Problematic / Risky User Accounts
13.Local Group Membership
14.Access Rights – files, registry, shared resources
15.Network Configuration
16.Open Ports (TCP/UDP)
17.Network Services Configuration (WWW, mail, Terminal Services, etc.)

V případě speciálních požadavků zákazníka jsme připraveni rozsah auditu upravit.

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem