Bezpečnostní audit Oracle

Audit  databázového systému Oracle nabízíme jako rozšíření k auditu nastavení serverů (Windows či UNIX) na úrovni operačního systému. Audit Oracle nelze objednat bez auditu OS, na kterém je Oracle provozován.

Proč vykonávat bezpečností audit Oracle?

  1. Natavení bezpečnosti provozovaných Oracle databází 
  2. Zhodnocení úrovně zabezpečení dat
  3. Identifikace slabin MS SQL databází 
  4. Konkrétní opatření pro jejich řešení

 

Podporované verze Oracle:

  • Oracle RDBMS Server 9i / 10g / 11g.
  • Operační systém, na kterém je DB Oracle Server provozován nehraje zásadní roli (podporujeme všechny hlavní platformy).

 

Provedení auditu vyžaduje krátké šetření přímo na hodnoceném serveru. Toto šetření je prováděno za asistence databázového správce pod privilegovaným účtem (obvykle s rolí DBA). Vlastní zpracování auditu probíhá následně mimo sídlo zákazníka.