Bezpečnostní audit UNIX

Bezpečnostní audit nastavení UNIX serverů pomůže zjistit slabiny v zabezpečení a aplikovat odborná doporučení na jejich odstranění.

Přínosy

  1. Omezit potencionální útoky z vnitřní sítě

  2. Zvolit kompromis mezi bezpečností a provozními potřebami

  3. Bezpečnostní audit je dokumentován tak, aby mohl být v budoucnu rozvíjen vlastními silami zákazníka, bez přímé účasti externích konzultantů.

Platformy, pro které můžeme detailní audit konfigurace nabídnout:

  • HP-UX 11.x (PA-RISC, IA64).

  • Sun Solaris 8.x, 9.x, 10.x (SPARC).

  • IBM AIX 5.x, 6.x (POWER).

  • Linux (x86, AMD64, IA64) – komerční (RedHat, SuSE) i nekomerční distribuce (CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu).

Provedení auditu vyžaduje krátké šetření přímo na hodnoceném serveru, za asistence správce serveru. Vlastní zpracování auditu probíhá následně mimo sídlo zákazníka. V případě speciálních požadavků zákazníka jsme schopni rozsah šetření a hloubku auditu přizpůsobit.

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem