Business Continuity Management (BCM)

Řízení kontinuity činností neboli havarijní plánování od DCIT Vás ochrání před nepředvídatelným technickým selháním.

Přínosy

 1. Prevence před hrozbami

 2. Ochrana ztráty konkurenceschopnosti

 3. Příprava krizových scénářů

 4. Minimalizace případné škody

 5. Zajištění obnovy kontinuity činnosti organizace

Průběh řízení kontinuity činností zpracované DCIT:

 • ustavení celého procesu řízení kontinuity v rámci organizace,

 • analýzu dopadů při výpadku jednotlivých činností,

 • vytvoření optimalizovaných plánů pro řešení krizových situací,

 • implementaci potřebných opatření,

 • průběžnou údržbu, školení a testování krizových plánů.

Metody a postupy vycházejí z mezinárodních norem:

 • Český právní řád.

 • Mezinárodně uznávané standardy ISO/IEC 27001.

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem