Business Continuity Management (BCM)

Štěstí přeje připraveným a proto je rozumné připravit se na výpadek či havárii ICT infrastruktury, na které jsme čím dál závislejší. Systém řízení kontinuity činností (BCMS) zajistí, aby fungování organizace nebylo zcela zastaveno, a aby dopady výpadku ICT byly co nejmenší a obnova co nejefektivnější.

Přínosy

Zvýšení odolnosti organice proti narušení provozu a výroby.

 1. Snížení dopadů mimořádných událostí
 2. Zajištění dodávek klíčových produktů i v krizovém stavu.
 3. Ochrana ztráty konkurenceschopnosti.
 4. Zvýšení důvěryhodnosti organizace pro zákazníky, dodavatele a partnery.
 5. Soulad s regulatorními a legislativními požadavky

Cíle

Cílem zavedení systému řízení kontinuity činností je zabezpečit že v případě výpadku ICT bude organizace schopna:

 • nadále poskytovat své služby zákazníkům,
 • nadále fungovat,
 • minimalizovat ztráty a dopady,
 • zotavit se a znovu se navrátí zpět do normálního stavu,
 • nákladově efektivně obnovit provoz po přerušení
 • řídit organizaci a reagovat v průběhu krize

Postup zavedení BCM

 • Ustavení celého procesu řízení kontinuity v rámci organizace,
 • Analýza dopadů při výpadku jednotlivých činností.
 • Stanovení nákladově efektivní strategie BCM.
 • Návrh a zpracování plánů kontinuity
 • Příprava a provedení testování.
 • Nastavení trvalého procesu udržování a zlepšování procesů BCM

Metody a postupy zavádění BCM vychází z mezinárodní normy:

 • ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem