Systém řízení bezpečnosti informací

Vytvořte dobrý základ pro pravidelný bezpečnostní audit či případnou budoucí certifikaci.

Proč řídit bezpečnost informací?

  1. Komplexní ochrana dat
  2. Optimalizace nákladů
  3. Příprava krizového scénáře

Řešíte potíže s rostoucím počtem závad či nefunkčností IT služeb? Úniky či ztrátu cenných dat a problémy způsobené chybami personálu? Pokud ano, pravděpodobně jste již dospěli k rozhodnutí, řešit bezpečnost vašich informací komplexně.

Systém řízení pro ochranu informací zahrnuje následující atributy:

  • vyhodnocování rizik,
  • průběžnou analýzu, implementaci, kontrolu, údržby a zlepšování systému informační bezpečnosti,
  • systematickou prevenci vzniku incidentů,
  • spolehlivou vnitřní kontrolu mechanizmů,
  • vymahatelná pravidla a povinnosti pro všechny zainteresované strany.

Metody a postupy vycházejí z mezinárodních norem:

  • Český právní řád.
  • Mezinárodně uznávané standardy ISO/IEC 27001.