Systém řízení bezpečnosti informací

Vytvořte dobrý základ pro pravidelný bezpečnostní audit či případnou budoucí certifikaci.

Přínosy

  1. Komplexní ochrana dat

  2. Optimalizace nákladů

  3. Příprava krizového scénáře

Řešíte potíže s rostoucím počtem závad či nefunkčností IT služeb? Úniky či ztrátu cenných dat a problémy způsobené chybami personálu? Pokud ano, pravděpodobně jste již dospěli k rozhodnutí, řešit bezpečnost Vašich informací komplexně.

Systém řízení pro ochranu informací zahrnuje následující atributy:

  • vyhodnocování rizik,

  • průběžnou analýzu, implementaci, kontrolu, údržby a zlepšování systému informační bezpečnosti,

  • systematickou prevenci vzniku incidentů,

  • spolehlivou vnitřní kontrolu mechanizmů,

  • vymahatelná pravidla a povinnosti pro všechny zainteresované strany.

Metody a postupy vycházejí z mezinárodních norem:

  • Český právní řád.

  • Mezinárodně uznávané standardy ISO/IEC 27001.

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem