Školení: Bezpečnost pro uživatele

Povinná školení nepatří mezi zaměstnanci oblíbené trávení času. Naše školení pro uživatele nebo management však díky své interaktivitě nenudí a přinese potřebné informace. Školení upravujeme na míru konkrétní organizaci, následující řádky jsou tedy hlavně inspirativní.

Naše know-how je zejména v prezentaci aktuálních bezpečnostních hrozeb, se kterými se naši konzultanti setkávají v praxi a doporučení k bezpečnému chování uživatelů. Těžištěm jsou stále sofistikovanější útoky sociálního inženýrství, které představují aktuálně nejvyšší riziko, protože úspěšně obcházejí technická bezpečnostní opatření.

Školení sleduje aktuální trendy v podobě zařazených bloků o rizicích používání sociálních sítí a chytrých mobilních zařízení (smartphones, tablety).

Oblasti školení

Školení může zahrnovat celou řadu témat, z kterých si lze vybrat a akcentovat tak oblasti, které jsou pro zákazníka aktuálně zajímavé a přínosné (třeba s ohledem na oblast podnikání, legislativní požadavky nebo proběhlé bezpečnostní incidenty):

 • Úvod do informační bezpečnosti (terminologie, teorie)
 • Hrozby současného IT světa a internetu
 • Interní a externí útoky a hrozby
 • Útoky sociálního inženýrství
 • Lesk a bída mobilních technologií (Android, iOS)
 • Rizika používání sociálních sítí
 • Aktuální hrozby a trendy
 • Elektronická komunikace a netiketa
 • Práce s hesly
 • Rizika cloudových řešení
 • Pravidla pro uživatele, bezpečnostní desatero
 • Výklad bezpečnostní dokumentace

Forma školení

Školení se provádí formou prezentace/workshopu, kde posluchači mohou reagovat na představované problémy a dotazovat se, čímž je školení dynamičtější a pro auditorium zajímavější (také si více zapamatují).

Lze dohodnout modifikaci obsahu tohoto školení, případně dále prověřit nabyté znalosti posluchačů testem (ihned nebo s časovým odstupem), vydat certifikát o absolvování.

Školení je možno uskutečnit jak ve výukových prostorech DCIT, a.s tak přímo na pracovišti objednatele.

Nabízíme i speciální školení pro VIP uživatele formou cyber-couchingu, kde se v krátkém sezení s manažerem poukáže na základní hrozby a zranitelnosti relevantní s danou rolí v organizaci a s používaným SW/HW.

Přínosy

Hlavní přínosy našeho přístupu jsou:

 • Interaktivní přístup daný prací v menších skupinách,
 • ukázky relevantní pro daný typ podnikání a z českého prostředí,
 • úprava školení na míru každé společnosti,
 • minimální zatížení Vašich zaměstnanců.

Dejte přednost prevenci proti bezpečnostním incidentům před řešením následných problémů.

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem