Počítačová bezpečnost

Školení bezpečnosti IS/IT běžných uživatelů je stále podceňováno, přestože je prokázáno, že se po zavedení tohoto typu školení snižuje počet bezpečnostních incidentů, zatížení helpdesku a obecně riziko zneužití či nedostupnosti informací.

Školení provádíme na míru každé společnosti dle jejích potřeb. Naše know-how je zejména v prezentaci aktuálních bezpečnostních hrozeb, se kterými se naši konzultanti setkávají v praxi a doporučení k bezpečnému chování uživatelů. Těžištěm jsou stále sofistikovanější útoky sociálního inženýrství, které představují aktuálně nejvyšší riziko, protože úspěšně obcházejí technická bezpečnostní opatření.

Školení sleduje aktuální trendy v podobě zařazených bloků o rizicích používání sociálních sítí a chytrých mobilních zařízení (smartphones, tablety).

Struktura školení

 • Úvod do informační bezpečnosti.
 • Hrozby informační bezpečnosti - příklady z praxe,
  • příklady vnitřních hrozeb,
  • příklady vnějších hrozeb,
  • nebezpečí elektronické komunikace,
  • útoky sociálního inženýrství,
  • rizika používání sociálních sítí,
  • lesk a bída mobilních technologií,
  • aktuální hrozby z internetu.
 • Metody řízení informační bezpečnosti.
 • Pravidla pro uživatele (dle požadavků konkrétní organizace).
 • Shrnutí, desatero uživatele.
 • Diskuse.

Forma školení

Školení se provádí formou prezentace/workshopu, kde posluchači mohou reagovat na představované problémy a dotazovat se, čímž je školení dynamičtější a pro auditorium zajímavější (také si více zapamatují).

Lze dohodnout modifikaci obsahu tohoto školení, případně dále prověřit nabyté znalosti posluchačů testem (ihned nebo s časovým odstupem), vydat certifikát o absolvování, použít e-learning (s využitím stávajícího softwaru společnosti) či zařazením praktických ukázek.