Bezpečnostní audit ICT

Cíl služby

Audit bezpečnosti ICT nabízí klientům důkladný, nákladově efektivní prostředek pro hodnocení jejich celkové pozice v oblasti bezpečnosti informací s cílem identifikovat zranitelná místa a učinit informovaná rozhodnutí o nápravě, s využitém zkušeností a odborného know-how společnosti DCIT.

Zákazníkům zajistí, aby jejich sítě, systémy, data a zákazníci byli chráněni před rostoucím přílivem počítačové kriminality a legislativních rizik.

Fáze auditu

Při provádění auditu vycházíme s normy ČSN EN ISO 19011 a postupujeme v následujících fázích

fáze popis
1. Vytvoření plánu konkrétního auditu
2. Zahájení auditu
3. Přezkum relevantních dokumentů
4. Příprava činností pro audit na místě
5. Provádění auditu na místě
6. Příprava, schválení a distribuce závěrečné zprávy
7. Ukončení auditu
8. Provedení následného auditu

Srovnávací etelony pro audit ICT

V ideálním případě si společnost sama nastaví jakou míru bezpečnosti svých informací chce dosáhnout. V případě, že tomu tak není může auditní tým pracovat podle následujících běžně užívaných etalonů.

Etalon
1. ISO řady 27000
2. COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)
3. ZoKB a související vyhlášky
4. ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
5. NIST (National Institute of Standards and Technology) audit standard
6. ITAF (Information Technology Assurance Framework)

Přínosy auditu

Audit ICT přináší vedení organizace a ICT personálu následující přínosy:

  • Ověření souladu přijatých opatření s požadavky závazné dokumentace či legislativy
  • Ověení efektivity přijatých bezpečnostních opatření
  • Nezávislý a opakovatelný pohled na stav bezpečnosti provozovaného ICT
  • Posouzení efektivity opatření vůči zdrojům vynaloženým na jejich implementaci
  • Příprava na případný úspěšný certifikační proces dle zvoleného standardu

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem