Code review

Code review je metodické prozkoumávání zdrojového kódu aplikace s cílem identifikovat bezpečnostní rizika, vyplývající z programátorských chyb, nedodržování standardů či úmyslně zanesených backdoorů. Zaměřuje se především na identifikaci zranitelností v kontrolních strukturách, validaci uživatelských vstupů, zpracování chybových stavů, práci se soubory či vstupními parametry funkcí

Účel

Cílem bezpečnostního posouzení kódu (code review) je identifikovat a vyloučit programátorské chyby, které by mohli vést ke zranitelnosti výsledné aplikace.

Typickým místem, kde se nachází chyby ohrožující aplikace je validace a zpracování uživatelských vstupů a chybějící obranné mechanismy proti známým typům útoků (brute-force, CSRF, DoS apod.).

Postup

Code review zahrnuje několik kroků, např.:

  • Automatizovaná statická analýza kódu pomocí nástroje SonarQube s cílem identifikovat problematická místa v kódu, potenciálně ukazující na chyby.

  • Po prvotním „automatizovaném“ ohledání kódu přistupujeme k manuální revizi kódu s cílem vyloučit veškerá false-positive zjištění nástroje a naopak potvrdit skutečně závažné nedostatky.

  • Speciální pozornost (bez ohledu na výsledky SonarQube) vždy věnujeme ošetření všech předpokládaných uživatelských vstupů posuzované aplikace, kdy posuzujeme nejen to, zda aplikační kontroly vstupů jsou naprogramovány správně, ale i to, zda nechybí kontroly proti známým typům útoků (např. CSRF, XSS). Zde posuzujeme mimo jiné možnost obrany proti podvrženým uživatelským vstupům.

  • Využíváme své jedinečné know-how, získané v průběhu desetiletí práce pentesterů, kteří mají zažité nesčetné množství i velmi neobvyklých útoků (např. pomocí různé časové prodlevy u podobné konstrukce dotazu), na které může být aplikace citlivá.

  • Naše unikátní know-how neobsahuje žádný automatizovaný nástroj, proto jsme schopni upozornit i na problémy, které automatické nástroje nedetekují.

  • Všechny závěry spolu s navrhovanými úpravami kódu jsou uvedeny v závěrečné zprávě.

Další služby

Kromě Code review poskytujeme našim klientům také mnoho jiných služeb, například penetrační testy – viz Penetrační testování – přehled.

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem