Penetrační testy

Penetrační testy ověří nejen míru zranitelnosti vašich systémů proti neoprávněnému průniku, ale také vás ochrání před existujícími hrozbami.

Proč penetrační testy od DCIT?

  1. Přesné manuální provedení penetračních testů
  2. Zkušení odborníci s dlouholetou praxí 
  3. Maximální simulace reálného hackerského útoku

 

V případě externího penetračního testu je simulován útok na interní systémy zákazníka z vnějšího prostředí, tj. konzultant simuluje počínání potenciálního útočníka, který se pokouší o průnik z Internetu. Nejčastěji probíhá test takovým způsobem, že odborník DCIT vychází především z informací běžně dostupných libovolnému uživateli Internetu, případně z dodaného seznamu IP adres nebo dalších informací sdělených odborným pracovníkem zákazníka.

Při interním penetračním testu simuluje konzultant DCIT běžného neprivilegovaného uživatele, který je připojen do vnitřní sítě zákazníka, snažícího se o neoprávněný přístup k důvěrným informacím organizace. Tento test prakticky prověří vnitřní bezpečnostní mechanizmy organizace, které by měly zamezit zaměstnancům neoprávněně získání dat.

 

Další varianty penetračních testů, které nabízíme: