Red teaming

Red teaming je specifická forma interního penetračního testu, který se zaměřuje na napodobení akcí potenciálních útočníků a testuje obranyschopnost organizace. Na rozdíl od tradičního penetračního testování, které se obvykle zaměřuje na specifické systémy nebo aplikace, red teaming poskytuje komplexní hodnocení celkové bezpečnostní odolnosti organizace. Tým, známý jako red team, používá různé techniky a postupy, včetně sociálního inženýrství, fyzického průniku, kybernetických útoků a dalších strategií, aby identifikoval slabiny v bezpečnostních opatřeních a procedurách. Cílem je nejen odhalit technické zranitelnosti, ale také otestovat lidský faktor, procesy a reakce na incidenty. Red teaming umožňuje organizacím lépe pochopit, jak se mohou bránit proti skutečným hrozbám, a poskytuje cenné informace pro zlepšení jejich bezpečnostních strategií a postupů. Najměte si experty z DCIT a buďte krok před skutečnými hackery.

Používané techniky

Technické oblasti red teamingu zahrnují širokou škálu disciplín a dovedností, které jsou klíčové pro úspěšné napodobení reálných útočníků a testování bezpečnostních opatření organizace. Některé z hlavních technických oblastí zahrnují:

 • Ethical hacking: Zahrnuje využití pokročilých hackovacích technik, včetně exploitace zranitelností, průniku do sítí, krádeže dat a útoků na aplikace. Tým red teamingu musí být schopen identifikovat a využívat slabiny v bezpečnostních konfiguracích a softwaru.

 • Sociální inženýrství: Zahrnuje manipulaci jednotlivců k získání důvěrných informací nebo k přístupu do chráněných systémů. Techniky sociálního inženýrství mohou zahrnovat např. phishing a jiné metody založené na lidském chování.

 • Sítě a komunikace: Zahrnuje analýzu a průnik do síťových infrastruktur, včetně LAN a bezdrátových sítí. Tým red teamingu může provádět útoky, jako jsou man-in-the-middle, odposlechy a narušování síťového provozu.

 • Aplikační bezpečnost: Zkoumání a využívání zranitelností v aplikacích, včetně webových a mobilních aplikací a zneužití konfiguračních chyb nebo špatně napsaného kódu.

 • Malware a exploity: Vývoj a nasazení škodlivého softwaru a exploitů pro zkoumání reakcí bezpečnostních systémů a identifikace možností průniku.

 • Bezpečnostní analýza: Shromažďování a analýza informací o cílové organizaci a jejích systémech včetně veřejně dostupných informací pro plánování útoků (OSINT nabízíme též jako samostatnou službu).

 • Obrana a reakce na incidenty: Testování schopností organizace reagovat na bezpečnostní incidenty, včetně detekce útoků, reakcí na incidenty a obnovy po útocích.

 • Fyzický průnik: Testování fyzické bezpečnosti prostřednictvím průniku do budov a zabezpečených oblastí používáme při našich službách minimálně. Můžeme však nabídnout testy zabezpečení vstupních karet.

Průběh projektu

Průběh red teamingu lze rozdělit do několika klíčových fází umožňující systematickou a efektivní simulaci útoků a testování bezpečnostních opatření organizace. Tyto fáze obvykle zahrnují následující kroky:

 • Stanovení cílů

 • Shromažďování informací

 • Plán útoku

 • Aktivní a pasivní rekognoskace

 • Průnik a exploitace

  • Zahájení útoku
  • Pohyb po síti
  • Persistence
 • Exfiltrace a zpracování dat

 • Vyčištění a odstranění stop

 • Vypracování podrobné zprávy zahrnující popis provedených aktivit a odhalených zranitelnosti a doporučení pro zlepšení.

 • Prezentace výsledků: Představení zjištění a doporučení zúčastněným týmům.

Vyhodnocení red teamingu ve spolupráci s blue teamem

Závěrečné vyhodnocení je klíčovým krokem, který zajistí, že zjištění z red teamové operace jsou efektivně využity pro posílení celkové bezpečnosti organizace. Toto vyhodnocení obvykle zahrnuje následující kroky:

 • Prezentace zjištění: Red team představí detailní zprávu o svých aktivitách, včetně metod použitých k průniku, zjištěných zranitelností a jakékoli exfiltrace dat.
 • Diskuze s Blue teamem: Blue team poskytne zpětnou vazbu na zjištění red teamu, včetně toho, co bylo odhaleno, co zůstalo neodhaleno a jaké byly reakce na incidenty. Tato diskuse může odhalit mezery v detekci a reakci na incidenty a umožnit oběma týmům lépe porozumět vzájemným schopnostem a omezením.
 • Rozbor incidentů a útoků: Společné prozkoumání konkrétních incidentů nebo útoků, které red team provedl, umožňuje blue teamu lépe pochopit, jak tyto incidenty vypadají z perspektivy útočníka a jak efektivně reagovat.
 • Identifikace možných zlepšení: Na základě zjištění red teamingu se identifikují konkrétní kroky a strategie pro zlepšení bezpečnostních opatření, procesů a protokolů. To může zahrnovat technická vylepšení, nebo změny v postupech případně politikách.
 • Plánování nápravných opatření: Podpora red teamu při návrhu a provádění nápravných opatření a zlepšení.
 • Plánování dalších testů: Plánování dalších, opakovaných red teamingových cvičení pro průběžné testování a zlepšování bezpečnosti.

Další typy testů

Vedle výše popsaných testů poskytujeme našim klientům také mnoho jiných typů penetračních testů – viz Penetrační testování – přehled.

Vzorová zpráva

Ukázka výstupu pro lepší představu o kvalitě naší práce.

Demo zpráva


Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem