Penetrační testy desktopových aplikací

Zajistěte kvalitu zabezpečení Vaší desktopové aplikace a zpracovávaných dat našimi profesionálními penetračními testy

V dnešní digitální éře je bezpečnost klíčová. Desktopové aplikace, dříve označované především jako tlustí klienti (thick clients), stále hrají důležitou roli v zajištění provozních a obchodních procesů ve firmách. Jedná se nejčastěji o systémy typu ERP, CRM, účetní aplikace, správu dokumentů a spisové služby.

Na jejich zabezpečení se často zapomíná, proto jsou lákavým cílem kybernetických útoků. Naše komplexní penetrační testy desktopových aplikací jsou navrženy tak, aby identifikovaly zranitelnosti, vyhodnocovaly rizika a poskytovaly praktická doporučení k posílení Vašeho softwaru proti potenciálním hrozbám.

Proč zvolit naše penetrační testy?

 • Odbornost: Náš tým tvoří certifikovaní bezpečnostní odborníci s bohatými zkušenostmi v testování široké škály desktopových aplikací napříč různými odvětvími.

 • Přizpůsobený přístup: Chápeme, že každá aplikace je jedinečná. Naše testovací metody jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům a uživatelským scénářům.

 • Komplexní pokrytí: Posuzujeme každý aspekt aplikace, od autentizace uživatelů a ukládání dat až po síťovou komunikaci a integrace třetích stran.

 • Praktické náhledy: Nejenže identifikujeme zranitelnosti, ale poskytujeme detailní zprávy s praktickými kroky k nápravě pro zvýšení bezpečnostní úrovně testované aplikace.

 • Důvěrnost: Dodržujeme přísné dohody o důvěrnosti a nejlepší postupy v oboru, aby Vaše data a obchodní informace zůstaly v bezpečí.

Náš proces penetračního testování

 • Úvodní konzultace: Začínáme důkladnou konzultací, abychom porozuměli architektuře, funkcionalitám a způsobům používání vaší aplikace.

 • Plánování a vymezení rozsahu: Společně definujeme rozsah testu, identifikujeme klíčové oblasti, na které je třeba se zaměřit na základě potenciálních rizikových faktorů a obchodního dopadu.

 • Průzkum: Sbíráme informace o aplikaci, abychom porozuměli jejímu vnitřnímu fungování a identifikovali možné vstupní body a útočný povrch.

 • Dynamická a statická analýza: Provedeme statickou analýzu pro zjištění bezpečnostních chyb ve zdrojovém kódu (nebo s využitím nástrojů pro reverse engineering). Použijeme nástroje pro dynamickou analýzu a manuální testování k odhalení chyb za běhu.

 • Analýza zranitelností: Pomocí pokročilých nástrojů a manuálních technik identifikujeme zranitelnosti v kódu, konfiguraci a způsobu nasazení testované aplikace.

 • Exploitace: Snažíme se využít identifikované zranitelnosti, abychom posoudili a demonstrovali jejich dopad a zjistili úroveň rizika.

 • Zpráva: Zpracujeme naše zjištění do komplexní zprávy, která detailně popisuje každou zranitelnost, její potenciální dopad a naše doporučené kroky k nápravě.

Klíčové oblasti, které testujeme

 • Autentizace a autorizace: Zajištění, že pouze autorizovaní uživatelé mají přístup k aplikaci a jejím datům.

 • Ochrana dat: Hodnocení šifrovacích a úložných mechanismů pro ochranu citlivých informací.

 • Validace vstupů: Kontrola zranitelností jako SQL injection, buffer overflow a další formy manipulace se vstupy.

 • Správa session: Posouzení bezpečnosti session tokenů a dalších mechanismů, které mají zabránit např. útokům typu session hijacking.

 • Síťová bezpečnost: Analýza komunikace aplikace se servery a dalšími síťovými zdroji k prevenci útoků typu man-in-the-middle a zachycení dat.

 • Zpracování chybových stavů: Zajištění, že chybové zprávy neodhalují citlivé informace nebo nepomáhají útočníkům při zneužívání aplikace.

Začněte ještě dnes

Investujte do bezpečnosti své desktopové aplikace a nečekejte, až dojde k bezpečnostnímu incidentu. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste si domluvili úvodní konzultaci a udělali první krok k zabezpečení svého softwaru.

Další typy testů

Vedle výše popsaných testů poskytujeme našim klientům také mnoho jiných typů penetračních testů – viz Penetrační testování – přehled.

Vzorová zpráva

Ukázka výstupu pro lepší představu o kvalitě naší práce.

Demo zpráva


Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem