Školení: Implementace ISMS

Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) pomáhá organizacím přistupovat k řízení bezpečnosti systematicky. Přestože již existují české normy ČSN ISO 27001 a 27002, které s nasazením ISMS mohou pomoci. Z našich zkušeností vyplývá, že pro řadu společností je tento proces netriviální. Naše součinnost Vám pomůže celý proces nastartovat i dotáhnout do fáze certifikace.

Cíl školení

Cílem školení je uvést posluchače do problematiky systému řízení informační bezpečnosti a poskytnout mu nejen výklad prvků ISMS, ale zejména metodiku úspěšné zavedení.

Osnova kurzu

 • Řada norem ISO/IEC 27000 – účel a souvislosti
 • Základní požadavky norma ISO/IEC 27001 a jejich vliv na systém řízení organizace
 • Ustanovení a řízení ISMS
 • Zavádění a provozování ISMS
 • Monitorování a přezkoumávání ISMS
 • Udržování a zdokonalování ISMS
 • Dokumentová základna ISMS
 • Ohodnocování rizik
 • Implementace opatření
 • Aktualizace ISMS
 • Audity ISMS
 • Certifikace ISMS
 • Bezpečnostní politika
 • Organizace bezpečnosti
 • Klasifikace a řízení aktiv
 • Bezpečnost lidských zdrojů
 • Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
 • Řízení komunikací a řízení provozu
 • Řízení přístupu
 • Nákup, vývoj a údržba IS
 • Zvládání bezpečnostních incidentů
 • Řízení kontinuity činností organizace
 • Soulad s požadavky
 • Cyklus PDCA.
 • Ukončení a diskuze.

Forma školení

Toto 1-2 denní školení se provádí formou prezentace/workshopu, kde posluchači mohou přímo reagovat na přednášené téma, dotazovat se či uvádět vlastní příklady.

Školení obsahuje množství vzorové dokumentace, která je účastníkům k dispozici.

Po dohodě lze nabídnout různé modifikace tohoto školení nebo nabyté znalosti posluchačů testem (ihned nebo s časovým odstupem).

Máte otázky?

Pokud Vás zajímá více detailů, prosím kontaktujte nás.

Dotaz e-mailem